Jeżeli dysponujesz czasem i posiadasz chęć niesienia pomocy innym, zapraszamy do współpracy z GOPS w Nozdrzcu. Na Twoją pomoc czekają rodziny w kryzysie, mające m.in. problemy opiekuńczo – wychowawcze