OGŁOSZENIE

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Programie Pomoc Żywnościowa.

O otrzymaniu „paczki żywnościowej” decyduje dochód, który należy potwierdzić oświadczeniem i wynosi:

– 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

– oraz 1 410 zł dla osoby w rodzinie. 

W dniach 4 – 14 lipca będą wydawane skierowania do udziału
w programie.

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu.