Terminy składania wniosków na okres 2023-2024 na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

ZASIŁEK RODZINNY NA OKRES 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane będą:

Od 1 lipca 2023 drogą elektroniczną

Od 1 sierpnia 2023  papierowo

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

do dnia 31 sierpnia 2023 r. –ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

– w okresie od 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. – ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

W okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES 2023/2024

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane będą:

Od 1 lipca 2023 drogą elektroniczną

Od 1 sierpnia 2023  papierowo

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

– do dnia 31 sierpnia 2023 r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października 2023 r.

– w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 r.

– w okresie od dnia 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

– w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

– w okresie od 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.