Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy KDR.

 

Każdy posiadacz aktywnej karty (niezależnie od tego czy jest to karta plastikowa, elektroniczna, czy  obie formy karty) będzie ją mógł wyświetlić w aplikacji mObywatel. Aplikacja mObywatel jest dostępna stronie www.gov.pl.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Natomiast aplikacja mKDR, na której dotychczas były wyświetlane Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych (plastikowych).

Opłaty za wystawienie duplikatu karty w formie tradycyjnej oraz za jej domówienie, jeśli ktoś posiada tylko kartę w wersji elektronicznej będzie wynosić 10,00 zł (dziesięć zł).

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, w której rodzice mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Warunkiem jest to, aby w chwili składania wniosku o Kartę co najmniej troje dzieci w rodzinie spełniały wymienione wyżej kryteria. Jeśli w rodzinie tylko jedno lub dwoje dzieci spełnia te warunki, Kartę Dużej Rodziny otrzymają tylko rodzice.