W lutym 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem  odebrał z Banku Żywności kilka ton artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób i rodzin z terenu Gminy Nozdrzec, spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowane wcześniej do Programu.
GOPS w Nozdrzcu objął wsparciem 900 osób z terenu Gminy Nozdrzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zabezpieczył transport żywności.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu najserdeczniej dziękuje wszystkim, dzięki którym akcja mogła się odbyć.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Programu, tj. pracownikom GOPS w Nozdrzcu prowadzącym dystrybucję żywności
oraz pracownikom Urzędu Gminy w Nozdrzcu za pomoc w rozładunku 5 transportów artykułów spożywczych.
Dzięki Waszej pomocy po raz kolejny mogliśmy wesprzeć osoby potrzebujące z terenu naszej gminy.