W związku ze znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu informuje, że z dniem 02 listopada 2020r. nie przyjmuje bezpośrednio klientów tutejszego Ośrodka.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych tj. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka, świadczenie wychowawcze 500+, „Dobry start”  można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej tutejszego Ośrodka tj.www.gopsnozdrzec.com.pl.

Wypełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki podawczej. W przypadku braku kompletu dokumentów skontaktujemy się z Państwem telefonicznie.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 13 4398164, lub 13 4398020 wew 55,41.