Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PUW, na stronie tematycznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, zostały zmieszczone 2 bazy danych:
–       Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.
–       Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) dla osób doświadczających przemocy, świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo.
Zainteresowani klienci mogą korzystać z podanych tam informacji.

https://rzeszow.uw.gov.pl/pwr/baza-danych-covid-19/

Wydział Polityki Społecznej
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie​