W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac organizacyjnych, informujemy o niemożliwości uzyskania informacji nt. przebiegu Państwa indywidualnych spraw do 15 stycznia 2018 r.

 

W Wydziale Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie został utworzony Oddział

Koordynacji Świadczeń.

– punkt informacyjny ww. Oddziału tel: 17-867- 18-15,

– adres e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl

wszelkie zapytania dot. stanu realizacji indywidulanej sprawy strona winna kierować na ww. adres e-mailowy.

 

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W RZESZOWIE

Grunwaldzka 15,35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297