INFORMACJA

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu z dnia 26 października 2022 o koniecznym przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Gmina Nozdrzec, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Podkarpackiego, nie otrzymała do chwili obecnej kolejnych środków na obsługę i wypłatę dodatków węglowych. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatków węglowych nie jest możliwe, w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty w/w dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację tego zadania.