Informujemy, że 15 kwietnia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Nozdrzcu.