Wniosek złożony przez grupę nieformalną w ramach I edycji Konkursu „Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”, został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Konkursową.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na realizację zadania pn. “Aktywni Seniorzy”. Projekt ma na celu m.in. stworzenie ambitnej alternatywy spędzania wolnego czasu dla Seniorów, aktywizację Seniorów poprzez udział w oddolnej inicjatywie, profilaktykę zdrowotną wśród Seniorów z wykorzystaniem aktywności fizycznej.

Adresatami projektu są Seniorzy z terenu gm. Nozdrzec (osoby, które w momencie realizacji działania ukończyły 60 rok życia). W ramach proponowanych działań wszystkie osoby, które wyrażą chęć udziału w projekcie, wezmą udział w zajęciach ruchowych pod okiem instruktora. Każdy Senior otrzyma matę do ćwiczeń.

Skład grupy nieformalnej: Bogusława Wójcik, Dariusz Sawczak, Adrian Skubisz.

Współorganizatorem Projektu jest Fundacja Wspólnoty Pokoleń.

“Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030”.