Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

Kwota kryterium dochodowego wynosi:

1. Od dnia 1 listopada 2014 r.

– 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

– 77 zł na dziecko do 5 lat,

– 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,

– 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.