Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Brzozowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału
w Programie Pomoc Żywnościowa.

O otrzymaniu „paczki żywnościowej” decyduje dochód, który należy potwierdzić oświadczeniem i wynosi:

  – 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

– oraz 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

  Do ustalenia wysokości dochodu należy dostarczyć następujące dokumenty:
– dochód netto za miesiąc styczeń 2021

– nakaz płatniczy za rok 2021

– opłata KRUS -1 kwartał 2021

W dniach 01 – 19 lutego będą wydawane skierowania do udziału w programie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nozdrzcu , pod nr tel. 13 4398020 wew. 41, 55

Kierownik GOPS