Jeżeli:

  • jesteś mieszkańcem gminy Nozdrzec
  • masz minimum 60 lat,
  • jesteś osobą nieaktywną zawodowo, a chcesz spędzać swój wolny czas w sposób aktywny i ciekawy…

zostań uczestnikiem Klubu „Senior+” w Izdebkach, Rudawiec 714a!

Udział w zajęciach oferowanych przez Klub jest nieodpłatny dla osób spełniających kryteria wymienione w ustawie o pomocy społecznej oraz uchwale Rady Gminy Nozdrzec

 Co zyskujesz?

– możliwość udziału w zajęciach o charakterze ruchowym, kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim itp.

 możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań i umiejętności,

 możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie,

 możliwość korzystania z kompleksowego, świetnie wyposażonego lokalu.

Szanowny Seniorze, nie zwlekaj!

Co zrobić, aby zostać członkiem Klubu „Senior+”?

To proste, wystarczy jeden krok!

  1. Udaj się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu 224, aby wypełnić oraz złożyć prostą deklarację uczestnictwa.

Klub dysponuje 30 wolnymi miejscami.

Deklaracje uczestnictwa w Klubie składać można
 do 30 grudnia 2019 roku.

Godziny działalności Klubu „Senior+” w Izdebkach, Rudawiec 714a oraz pozostałe szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego,, Senior+” na lata 2015-2020.