Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom.

Postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wszczęte przed dniem 1 stycznia 2018 roku, w tym wszystkie czynności podjęte w ramach tych postepowań będą kontynuowane przez Wojewodę.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych, od dnia
20 listopada 2017 r. został wstrzymany kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi ROPS w Rzeszowie. Informujemy, iż w miesiącu grudniu br. pracownicy Oddziału Świadczeń Rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

Od 01 stycznia 2018 r. wszelką korespondencję należy kierować na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Wydział Polityki Społecznej

Oddział Koordynacji Świadczeń

35-959 Rzeszów

Grunwaldzka 15