Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość jak trudno jest w obecnej sytuacji osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem.

Osoby poszukujące pomocy na terenie województwa podkarpackiego mają możliwości kontaktu
i spotkań z członkami Wspólnoty AA za pośrednictwem telefonu czy Internetu.
Lokalny (teren województwa Podkarpackiego) telefon kontaktowy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików – 506 907 988 – dostępny jest w każdy dzień tygodnia, w godzinach 18:00 – 20:00. Pod tym numerem osoby potrzebujące pomocy mogą porozmawiać, otrzymać wsparcie i informacje dotyczące funkcjonowania AA. Udzielamy także informacji o naszych spotkaniach.

Nasza strona www http://aapodkarpacie.pl/ jest nieustannie aktualizowana. Znajdują się na niej informacje dotyczące możliwości dołączenia do Wspólnoty AA, naszych spotkań (http://aapodkarpacie.pl/spis-mitingow/#A1), a także informacje dla terapeutów i innych osób zainteresowanych lokalnymi działaniami AA.

Osoby preferujące kontakt za pomocą poczty elektronicznej zachęcamy do skorzystania z adresu pomoc@aapodkarpacie.pl.

Nasze spotkania na terenie województwa Podkarpackiego  AA odbywa się już w formie stacjonarnej, z zachowaniem odpowiednich zasad (dystans, dezynfekcja, maseczka). Zapraszamy osoby potrzebujące na nasze mityngi.

Informujemy, że praktykujemy również organizowanie „spotkań informacyjnych” – dla instytucji  (osób) mających styczność z osobami uzależnionymi od alkoholu (placówki lecznicze, policja, parafie), na których to spotkaniach dostarczamy informacje o zasadach funkcjonowania Wspólnoty AA.