Przedmioty

 

niepotrzebne dla jednej osoby mogą być bardzo cenne dla innej.

Jeśli masz niepotrzebne, używane, ale wciąż sprawne przedmioty, (np.: meble, sprzęt AGD i RTV, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odzież, książki, wózki i inne artykuły dziecięce, itp.)

 

 

ZGŁOŚ W GOPS W NOZDRZCU:

-osobiście, GOPS Nozdrzec pokój nr 2

-telefonicznie, Tel. 13 439 81 64

-mailowo, gopsnozdrzec@gmail.com
GOPS będzie pośredniczył w kontaktach.

 

Spis zgłoszonych przedmiotów będzie umieszczony w ogłoszeniach na stronie internetowej GOPS Nozdrzec,

oraz dostępny na tablicy ogłoszeń z datą ważności ogłoszenia.

Zgłoś to nic nie kosztuje, a pomagasz innym.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

Kwota kryterium dochodowego wynosi:

1. Od dnia 1 listopada 2014 r.

– 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

– 77 zł na dziecko do 5 lat,

– 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,

– 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

 

Czytaj więcej: Świadczenia rodzinne – okres 2014/2015

Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, GOPS w Nozdrzcu, GOPS w Dubiecku, ŚDS w Izdebkach, ŚDS w Bachórcu, Fundacją ?W Trosce o Życie? realizują wspólnie projekt wspierający 19 osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego.

plakat w formacie pdf . . .