Informujemy że od dnia 01.08.2014r. można składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015. Druki można pobrać w GOPS Nozdrzec pok. 2

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.