5

Zgłoś się do nas
jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Nozdrzec

 

oraz:

  znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci, współmałżonków, osób starszych lub innych osób, bądź doświadczasz przemocy

chcesz otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze

nie otrzymujesz zasądzonych przez sąd alimentów na dzieci

wychowujesz trójkę lub więcej dzieci i chcesz skorzystać z ulg i zniżek dostępnych w ramach programu dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W roku 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu realizował projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W roku 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu realizował projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i poddziałania 7.1.1....

czytaj dalej

Oświadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy że od dnia 01.08.2011r. można składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012. Druki można pobrać w GOPS ? p. 2 lub ze strony http://www.gopsnozdrzec.com.pl/dokumenty.htm

czytaj dalej

W roku 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przystąpił po raz trzeci do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pt. Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przystąpił po raz trzeci do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i...

czytaj dalej

„Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec”

W roku 2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przystąpił po raz czwarty do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i...

czytaj dalej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), kwota kryterium...

czytaj dalej


GODZINY PRACY
Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:30

BIP GOPS NOZDRZEC
Wykonanie strony: KM-COMPLEX