Zgłoś się do nas jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Nozdrzec

oraz:

  znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci, współmałżonków, osób starszych lub innych osób, bądź doświadczasz przemocy

chcesz otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze

nie otrzymujesz zasądzonych przez sąd alimentów na dzieci

wychowujesz trójkę lub więcej dzieci i chcesz skorzystać z ulg i zniżek dostępnych w ramach programu dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Komunikat

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nozdrzec, uruchamia z dniem dzisiejszym nr telefonu: 13 43 98 164, pod którym można uzyskać informacje dotyczące pomocy i wsparcia dla osób starszych oraz...

czytaj dalej

Uroczyste otwarcie Klubu Senior + w Izdebkach Rudawcu

Klub Seniora w Rudawcu został utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 145 000 zł, z czego 37 064,00 zł to wkład własny Gminy. Środki te zostały wykorzystane na remont obiektu. Na wyposażenie...

czytaj dalej

Pomoc Żywnościowa – GOPS Nozdrzec informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nozdrzcu przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Brzozowie informuje, iż w dniach od 27 do 31.01.2020 r. można składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków...

czytaj dalej
Okres zimowy !!!

Okres zimowy !!!

W związku z okresem zimowym  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu apeluje do mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne oraz inne potrzebujące pomocy lub wsparcia. Także osoby mieszkające w sąsiedztwie...

czytaj dalej

Nabór do Klubu „Senior+” w Izdebkach, Rudawiec!

Jeżeli: jesteś mieszkańcem gminy Nozdrzec masz minimum 60 lat, jesteś osobą nieaktywną zawodowo, a chcesz spędzać swój wolny czas w sposób aktywny i ciekawy… zostań uczestnikiem Klubu „Senior+” w Izdebkach, Rudawiec 714a! Udział w zajęciach oferowanych przez Klub jest...

czytaj dalej
Kryteria dochodowe i wysokość zasiłków

Kryteria dochodowe i wysokość zasiłków

Od dnia 1 listopada 2019 r do 31 października 2020 r Kryterium dochodowe zł Wysokość świadczenia zł Kryterium dochodowe zasiłku rodz. 674,- – Kryterium dochodowe zasiłku rodz. -niepełnosprawność 764,- – 1 Zasiłek rodzinny do ukończenia 5r życia 95,-...

czytaj dalej

500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od: 1 lipca (poprzez kanał...

czytaj dalej


GODZINY PRACY

poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 16.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.30

BIP GOPS NOZDRZEC IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
Wykonanie strony: KM-COMPLEX