5

Zgłoś się do nas
jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Nozdrzec

 

oraz:

  znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci, współmałżonków, osób starszych lub innych osób, bądź doświadczasz przemocy

chcesz otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze

nie otrzymujesz zasądzonych przez sąd alimentów na dzieci

wychowujesz trójkę lub więcej dzieci i chcesz skorzystać z ulg i zniżek dostępnych w ramach programu dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

36-245 Nozdrzec 224

pok. Nr 2

 

e-mail: gopsnozdrzec@gmail.com

tel/fax 13 43 98 164

tel. 13 43 98 020 wew. 41, 55

 

Główny księgowy GOPS – tel. 13 43 98 020 wew. 54

 

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek

7:30 – 15:30

Wykonanie strony: KM-COMPLEX