Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

36-245 Nozdrzec 224

pok. Nr 2

e-mail: gops@gops.nozdrzec.pl

Kierownik GOPS tel. 13 43 98 020 wew. 58

tel/fax 13 43 98 164

Świadczenia rodzinne tel. 13 4398020 wewn. 41

Pracownicy socjalni: tel. 13 43 98 020 wewn. 55

Główny księgowy GOPS – tel. 13 43 98 020 wew. 57

Asystent rodziny: tel. 13 43 98 020 wew. 56

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek

Poniedziałek    7:30 – 15:30

Wtorek             7:30 – 15:30

Środa               7.30 – 16.30

Czwartek         7:30 – 15:30

Piątek              7:30 – 14:30