5

Pracownicy

Kierownik
Dariusz Sawczak

Pracownicy Socjalni:
Teresa Bodnar – teren: Izdebki
Urszula Sochacka – teren: Nozdrzec, Siedliska, Huta Poręby,Wołódź, Hłudno
Ewa Jarema – teren: Wesoła, Wara

Główny Księgowy
Bogusława Gierula

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Monika Bacza
Anna Tympalska

Asystent Rodziny
Agnieszka Blama

Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze:
Alicja Kociuba
Elżbieta Pyra
Czesława Smaroń
Elżbieta Winnicka – Dańko

Wykonanie strony: KM-COMPLEX