Kierownik
Dariusz Sawczak

Pracownicy Socjalni:
Ewa Jarema – teren: Izdebki, Rudawiec
Anna Jarema – teren: Nozdrzec, Siedliska, Huta Poręby, Wołódź, Hłudno
Anna Tympalska – teren: Wara, Wesoła

Główny Księgowy
Bogusława Gierula

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Monika Bacza

Dariusz Śnieżek

Asystent Rodziny
Agnieszka Blama

Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze:
Alicja Kociuba
Elżbieta Pyra
Czesława Smaroń
Elżbieta Winnicka – Dańko
Stanisława Sękowska
Barbara Ziemba