Kierownik
Dariusz Sawczak

Pracownicy Socjalni:
Ewa Jarema – teren: Izdebki, Rudawiec
Teresa Bodnar – teren: Nozdrzec, Siedliska, Huta Poręby,Wołódź, Hłudno
Anna Tympalska – teren: Wara, Wesoła

Starszy inspektor
Anna Jarema

Główny Księgowy
Bogusława Gierula

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Monika Bacza
Agnieszka Blama

Asystent Rodziny
Katarzyna Bryś

Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze:
Alicja Kociuba
Elżbieta Pyra
Czesława Smaroń
Elżbieta Winnicka – Dańko
Stanisława Sękowska
Barbara Ziemba