5

Zgłoś się do nas
jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Nozdrzec

 

oraz:

  znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci, współmałżonków, osób starszych lub innych osób, bądź doświadczasz przemocy

chcesz otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze

nie otrzymujesz zasądzonych przez sąd alimentów na dzieci

wychowujesz trójkę lub więcej dzieci i chcesz skorzystać z ulg i zniżek dostępnych w ramach programu dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Kierownik
Anna Jarema

Z-ca Kierownika
Dariusz Sawczak

Pracownicy Socjalni:
Teresa Bodnar – teren: Izdebki
Urszula Sochacka – teren: Nozdrzec, Siedliska, Huta Poręby,Wołódź, Hłudno
Ewa Jarema – teren: Wesoła, Wara

Główny Księgowy
Bogusława Gierula

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Monika Bacza
Anna Tympalska

Asystent Rodziny
Agnieszka Blama

Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze:

Alicja Kociuba
Elżbieta Pyra
Czesława Smaroń
Stanisława Sękowska
Elżbieta Winnicka-Dańko
Inspektor ochrony danych
Katarzyna Nowosielska
Wykonanie strony: KM-COMPLEX