Kierownik
Dariusz Sawczak

Pracownicy Socjalni:
Ewa Jarema – teren: Izdebki
Teresa Bodnar – teren: Nozdrzec, Siedliska, Huta Poręby,Wołódź, Hłudno
Urszula Sochacka – teren: Wesoła, Rudawiec
Anna Tympalska – teren: Hłudno, Wara

Starszy inspektor
Anna Jarema

Główny Księgowy
Bogusława Gierula

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Monika Bacza
Agnieszka Blama

Asystent Rodziny
Katarzyna Bryś

Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze:
Alicja Kociuba
Elżbieta Pyra
Czesława Smaroń
Elżbieta Winnicka – Dańko
Stanisława Sękowska
Barbara Ziemba
Monika Sarnicka