5

Zgłoś się do nas
jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Nozdrzec

 

oraz:

  znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci, współmałżonków, osób starszych lub innych osób, bądź doświadczasz przemocy

chcesz otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze

nie otrzymujesz zasądzonych przez sąd alimentów na dzieci

wychowujesz trójkę lub więcej dzieci i chcesz skorzystać z ulg i zniżek dostępnych w ramach programu dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Harmonogram wypłat świadczeń

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Nozdrzcu

na okres zasiłkowy 2015/2016

 

Lp Miesiąc Data wypłaty
1. Styczeń 20.01.2016 pt
2. Luty 19.02.2016 pt
3. Marzec 18.03.2016 śr
4. Kwiecień 20.04.2016 pt
5. Maj 20.05.2016 pt
6. Czerwiec 20.06.2016 śr
7. Lipiec 20.07.2016 pt
8. Sierpień 19.08.2016 pn
9. Wrzesień 20.09.2016 śr
10 Październik 20.10.2016 pt
Wykonanie strony: KM-COMPLEX