W maju 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem  kolejny już raz odebrał z Banku Żywności kilka ton artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób i rodzin z terenu Gminy Nozdrzec, spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do Programu.
GOPS w Nozdrzcu objął wsparciem 900 osób z terenu Gminy Nozdrzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zabezpieczył transport żywności.
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Programu .
Dzięki Waszej pomocy po raz kolejny możemy wesprzeć osoby potrzebujące z terenu naszej gminy.