Z przyjemnością zawiadamiamy, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze realizuje projekt ?Lepsze jutro?. Jego celem jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego. Uczestnikami projektu jest 121 osób z piętnastu rodzin. Partnerstwo zawiązane z gminami Nozdrzec i Dynów, a ściślej współpraca Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Nozdrzcu i w Dynowie zaowocowała pomysłem na udzielenie pomocy rodzinom najbardziej potrzebującym, borykającym się ze sprzężonymi problemami ubóstwa czy niepełnosprawności. Jednym z kryteriów, jakie brane były podczas rekrutacji była także wielodzietność oraz warunki mieszkaniowe.

Wsparcie w ramach zadania obejmuje zakup najbardziej podstawowych elementów wyposażenia domu, jakim są na przykład stół, łóżka, krzesła, lodówka czy pralka. W domach kilku beneficjentów zostaną wymienione okna i wykonane sanitariaty.

Projekt ?Lepsze jutro? jest odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby mieszkańców, a oferowana pomoc z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia uczestników.

 

Zadanie publiczne ?Lepsze Jutro? realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze dofinansowane jest z budżetu Województwa Podkarpackiego ? Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie