Punkt Konsultacyjny w Nozdrzcu bezpłatnie udziela porad i pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Porady udzielają:

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ: wtorki od 16.00 do 19.00

 

PRAWNIK: czwartki od 13.00 do 16.00

Punkt znajduje się w budynku Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 3

Informacja pod numerem tel. 13 43 98 020 wew. 43

 

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. A. Fredry w Nozdrzcu, dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej w Rzeszowie