Program 500 plus

Program „Rodzina 500 Plus” jest przeznaczony dla rodziców i opiekunów do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, a jego wysokość będzie wynosiła 500 zł miesięcznie na dziecko. Na pierwsze dziecko świadczenie przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł netto. Na drugie i kolejne dzieci świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodu w rodzinie i nie są wymagane żadne dokumenty, oprócz wypełnionego wniosku. W przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko wniosek musi być poparty załącznikami dokumentującymi sytuację dochodową rodziny.

Program 500+ dokumenty do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4