Wszystkie niezbędne informacje jak i potrzeby w zakresie dostarczenia posiłku, żywności, lekarstw dla osób potrzebujących (pozostających w kwarantannie) można zgłaszać pod numer telefonu 13 43 98 164 lub 13 43 98 020 wew. 55 lub 41.

Pomoc psychologiczna będzie udzielana pod numer telefonu 13 4342045 (PCPR Brzozów).