Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nozdrzec, uruchamia z dniem dzisiejszym nr telefonu: 13 43 98 164, pod którym można uzyskać informacje dotyczące pomocy i wsparcia dla osób starszych oraz potrzebujących pomocy, a także dla osób objętych kwarantanną domową.