Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nozdrzcu przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Brzozowie informuje, iż w dniach od 27 do 31.01.2020 r. można składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2019.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu , pod nr tel. 13 4398020 wew. 41, 55.