W związku z okresem zimowym  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu apeluje do mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne oraz inne potrzebujące pomocy lub wsparcia. Także osoby mieszkające w sąsiedztwie mogą potrzebować pomocy.

Prosimy, aby każdą informację o osobach, które potrzebują pomocy przekazywać odpowiednim służbom. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli  na czas przyjść z pomocą odpowiednim służbom w tym pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej na podjęcie szybkich działań interwencyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, tel. 13 43 98 164, 13 43 98 020 wew. 41, 55  email: gopsnozdrzec@gmail.com

Posterunek Policji w Nozdrzcu – 997, 112

Wykonanie strony: KM-COMPLEX