Od dnia 1 listopada 2019 r do 31 października 2020 r
Kryterium dochodowe

Wysokość świadczenia

Kryterium dochodowe zasiłku rodz. 674,-
Kryterium dochodowe zasiłku rodz. -niepełnosprawność 764,-
1 Zasiłek rodzinny
do ukończenia 5r życia 95,-
powyżej 5r życia do ukończenia 18r życia 124,-
powyżej 18r życia do ukończenia 24r życia 135,-
dodatki
z tyt. samotnego wychowywania 193,-
z tyt. wychowywania w rodzinie wielodzietnej 95,-
z tyt. kształcenia i rehabilitacji
            – do ukończenia 5r życia 90,-
            – powyżej 5r życia do ukończenia 24r życia 110,-
z tyt. urodzenia dziecka 1 000,-
z tyt. przebywania na urlopie wychowawczym 400,-
z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 100,-
z tyt. nauki poza miejscem zamieszkania
            – dojazd 69,-
            – internat 113,-
2 Specjalny zasiłek opiekuńczy 764,- 620,-
3 Świadczenie wychowawcze 500,-
4 Zasiłek dla opiekuna 620,-
5 Zasiłek pielęgnacyjny 215,84
6 Świadczenie rodzicielskie 1 000,-
7 Świadczenie pielęgnacyjne 1583,-
8 Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka 1 922,- 1 000,-