Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu poszukuje osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn. “Szkolenia komputerowe Twoją szansą – edycja II”. Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest skierowane do osób:
💻 w wieku 25 lat i więcej,
💻 uczących się, pracujących, bezrobotnych oraz emerytów i rencistów zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego,
💻 bez własnej działalności gospodarczej.
Szkolenie na poziomie podstawowym A zakłada 75 godzin natomiast na poziomie średniozaawansowanym B- 100 godzin. Spotkania będą odbywały się w 10 osobowych grupach dwa lub trzy razy w tygodniu po 2- 3 jednostki godzinowe jednorazowo. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń komputerowych to 2022 rok.
Zapisy prowadzi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu- Dariusz Sawczak, tel. 134398020, wew. 58.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że 12 listopada 2021 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu będzie nieczynny.

 

 

Wniosek złożony przez grupę nieformalną w ramach I edycji Konkursu „Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”, został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Konkursową.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na realizację zadania pn. “Aktywni Seniorzy”. Projekt ma na celu m.in. stworzenie ambitnej alternatywy spędzania wolnego czasu dla Seniorów, aktywizację Seniorów poprzez udział w oddolnej inicjatywie, profilaktykę zdrowotną wśród Seniorów z wykorzystaniem aktywności fizycznej.

Adresatami projektu są Seniorzy z terenu gm. Nozdrzec (osoby, które w momencie realizacji działania ukończyły 60 rok życia). W ramach proponowanych działań wszystkie osoby, które wyrażą chęć udziału w projekcie, wezmą udział w zajęciach ruchowych pod okiem instruktora. Każdy Senior otrzyma matę do ćwiczeń.

Skład grupy nieformalnej: Bogusława Wójcik, Dariusz Sawczak, Adrian Skubisz.

Współorganizatorem Projektu jest Fundacja Wspólnoty Pokoleń.

“Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030”.