INFORMACJA

 

Certyfikowana Agencja Zatrudnienia w Brzozowie zaprasza osoby niepracujące do skorzystania  z różnych form aktywizacji zawodowej :

– szkolenia

– pośrednictwo pracy

– staże zawodowe

 

Aktualnie jest realizowane wsparcie w ramach aktywizacji zawodowej dla osób niepracujących w wieku 18 – 65 lat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub z grupą inwalidzką.

Formy wsparcia :

– szkolenia zawodowe /Uczestnik otrzymuje od 500-700 zł stypendium szkoleniowego/ oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

– zatrudnienie na ½ etatu na 1 miesiąc /wynagrodzenie 1100 zł /  lub

– staż zawodowy 5-miesięcy /ok. 1500 zł/mc – stypendium stażowe  /

 

Z oferty mogą korzystać również emeryci i renciści.

 

Małgorzata Chmiel

Centrum Rozwoju w Brzozowie

ul. Pocztowa 8

tel. 605 675 682