Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu informuje, że z dniem 01.01.2011 r. rozpoczął realizację po raz drugi projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Nozdrzec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W chwili obecnej została zakończona rekrutacja, która wyłoniła 70 uczestników projektu, w tym 20 kobiet i 50 mężczyzn. W grupie tej 4 osoby to osoby niepełnosprawne. Uczestnicy projektu będą brać udział w czterech instrumentach aktywnej integracji, realizowanych w ramach kontraktów socjalnych. Instrumenty te to:

1. Instrument aktywizacji zawodowej – doradztwo zawodowe

2. Instrument aktywizacji edukacyjnej – kursy zawodowe tj. fryzjer, stylistka/wisażystka, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, organizacja przyjęć okolicznościowych z cateringiem, kierowcy kategorii C i E oraz kwalifikacja wstępna, operatorzy koparko-ładowarki, spycharki, ładowarki jednonaczyniowej, koperki jednonaczyniowej oraz do redukcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw.

3. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej – sfinansowanie badań specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.

4. Instrument aktywizacji społecznej – trening kompetencji i umiejętności społecznych.