Przetarg Nieograniczony na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Nozdrzec”

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń w następującym zakresie:

a. Zadanie 1: Trening kompetencji i umiejętności społecznych

b. Zadanie 2: Doradztwo zawodowe- grupowe

c. Zadanie 3: Kurs zawodowy: Kucharz-kelner z elementami barmaństwa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty . . .