5

Zgłoś się do nas
jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Nozdrzec

 

oraz:

  znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci, współmałżonków, osób starszych lub innych osób, bądź doświadczasz przemocy

chcesz otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze

nie otrzymujesz zasądzonych przez sąd alimentów na dzieci

wychowujesz trójkę lub więcej dzieci i chcesz skorzystać z ulg i zniżek dostępnych w ramach programu dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Pomoc społeczna:

www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/

 

Świadczenia Rodzinne:

1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r., o zmianie ustawy w świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001548

2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000003

3. www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

4. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255

 

Fundusz Alimentacyjny:

1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071921378

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101230836

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112981770

4. www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/

 

Karta Dużej Rodziny:

  1. www.mpips.gov.pl
  2. www.rodzina.gov.pl
  3. www.empatia.mpips.gov.pl
Wykonanie strony: KM-COMPLEX